Poprawna pisownia

burzliwa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bużliwa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bórzliwa

Niepoprawna pisownia