Poprawna pisownia

bukiet

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bukied

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bókiet

Niepoprawna pisownia