Niepoprawna pisownia

nielicz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie licz

Poprawna pisownia