Niepoprawna pisownia

bótelka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

butelka

Poprawna pisownia