Niepoprawna pisownia

bórty

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

burty

Poprawna pisownia