Niepoprawna pisownia

bóracka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

buracka

Poprawna pisownia