Niepoprawna pisownia

drentwe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

drętwe

Poprawna pisownia