Poprawna pisownia

bliższej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

blirzszej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bliszszej

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bliszej

Niepoprawna pisownia