Błędy stylistyczne w języku polskim

Błędy stylistyczne to pomyłki językowe, występujące częściej w języku mówionym niż pisanym. Polegają one na dobraniu nieodpowiednich środków stylistycznych, skutkiem czego wypowiedź nie jest na tyle jasna i przejrzysta, na ile być powinna. Popełniane są najczęściej w przypadku gdy chcemy w jak najkrótszym czasie przekazać maksymalną ilość informacji. Zaburzone zostają wówczas najważniejsze cechy dobrego stylu wypowiedzi, czyli zwięzłość, jasność oraz prostota, a sama wypowiedź staje się niespójna stylistycznie.

Rodzaje błędów stylistycznych

Nadużywanie słów obcego pochodzenia w wypowiedziach
Może to stać się powodem niezrozumienia naszego przekazu przez osoby starsze czy ludzi pochodzących z innych środowisk.
Na przykład:
Moja adolescencja nie przebiegała tak jak chciałam (zamiast: moja młodość).
Wczoraj założyłam swój własny fanpage (zamiast: swoją stronę internetową).

Mieszanie różnych stylów w jednej wypowiedzi
Zaleca się, by w mowie oficjalnej nie były stosowane wyrazy potoczne, z kolei w języku codziennym warto nie nadużywać elementów oficjalnych.
Przykłady:
W celu uzyskania pomocy z twoim komputerem, zadzwoń do mnie (zamiast: Jeśli potrzebujesz pomocy z komputerem, zadzwoń do mnie).
Świadek widział jak oskarżony rozwalił samochód o drzewo (zamiast: świadek widział jak oskarżony wjechał samochodem w drzewo).

Stosowanie archaizmów w mowie potocznej
Przykład:
Jestem bardzo rada, że przyszedłeś mnie odwiedzić (zamiast: Cieszę się, że mnie odwiedziłeś).

Brak spójności w obrębie wypowiedzi
Jest to błąd stylistyczny świadczący o dużym rozkojarzeniu osoby mówiącej, a niekiedy nawet o zaburzeniach natury psychicznej.
Przykład:
Szłam rano ulicą Nowomiejską. Na śniadanie w Paryżu zjadłam płatki z mlekiem. Wszystko wskazuje na to, że niedługo wybory.

Nadużywanie metafor
Przykład:
Moja siostra często rzuca słowa na wiatr, mydli mi oczy, a gdy próbuję zwrócić jej uwagę, odwraca kota ogonem.

Stosowanie skrótów myślowych
Skróty myślowe nie zawsze mogą być zrozumiałe dla rozmówcy, nawet jeśli dla nas jest jasne, co chcemy mu przekazać.
Przykład:
Ten facet ze sklepu powiedział tej pani, że widział jej psa na tamtym osiedlu.

Nadużywanie zaimków w zdaniach
Przykłady:
Jej mina i jej ton głosu mówiły jak bardzo jest ona niezadowolona (zamiast: Jej mina i ton głosu mówiły, jak bardzo jest niezadowolona).
On twierdzi, że jego mocną stroną jest prawdomówność, jednak on sam nie lubi słyszeć prawdy o sobie (Twierdzi, że jego mocną stroną jest prawdomówność, jednak sam nie lubi słyszeć o sobie prawdy).

Powtarzanie tej samej treści w obrębie jednego zdaniach
Przykład:
Poprawa wydolności układu krążenia sprawi, że serce i naczynia będą funkcjonowały lepiej niż dotychczas (lepsze funkcjonowanie serca i naczyń krwionośnych to właśnie usprawnienie wydolności układu krążenia).