Poprawna pisownia

rozczochrany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rosczochrany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rozczohrany

Niepoprawna pisownia