Poprawna pisownia

bledsza

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

bladsza

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bletsza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blatsza

Niepoprawna pisownia