Poprawna pisownia

błąkasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

błonkasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

błąkarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

błąkaż

Niepoprawna pisownia