Poprawna pisownia

idę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ide

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

idem

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako określenie używane w przypisach oznaczające tę samą pozycje biograficzną lub tego samego autora; tamże, ten sam, to samo.