Niepoprawna pisownia

błąci

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

błądzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

błondzi

Niepoprawna pisownia