Niepoprawna pisownia

bjo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bio

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo używane do oznaczania produktów konsumenckich, oznaczające, że dany produkt powstał ze składników w pełni naturalnych. Specjalne oznaczenie bio może być używane wyłącznie przy certyfikacji zapewniającej, że składniki produktu spełniają wymogi rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Termin bywa używane wymiennie z terminem „eko” lub słowem „ekologiczne” bądź „organiczne”, choć formalnie terminy te mają różne znaczenia.