Niepoprawna pisownia

bjegania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

biegania

Poprawna pisownia