Niepoprawna pisownia

bieszecie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bierzecie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bierecie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bieżecie

Niepoprawna pisownia