Poprawna pisownia

bierz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bjerz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bjeż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bier

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

biesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bież

Niepoprawna pisownia, wyjątek: forma przestarzałego słowa bieżeć oznaczającego: biec, iść, śpieszyć, lecieć lub płynąć.