Poprawna pisownia

biblioteka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bibljoteka

Niepoprawna pisownia