Poprawna pisownia

biało-czerwonych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

białoczerwonych

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

biało czerwonych

Niepoprawna pisownia