Poprawna pisownia

beztalencie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez talencie

Niepoprawna pisownia