Niepoprawna pisownia

bezpotstawna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezpodstawna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez podstawna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bespodstawna

Niepoprawna pisownia