Poprawna pisownia

bezkształtne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

beskształtne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez kształtne

Niepoprawna pisownia