Poprawna pisownia

bezkresny

Poprawna pisownia, znaczenie: nie mający końca, nieskończony, rozległy, ogromny, niezmierzony.


Niepoprawna pisownia

bez kresny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beskresny

Niepoprawna pisownia