Poprawna pisownia

bezkarne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bez karne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beskarne

Niepoprawna pisownia