Niepoprawna pisownia

bez zwrotni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezzwrotni

Poprawna pisownia, znaczenie: niepodlegający zwrotowi ani spłacie.


Niepoprawna pisownia

bezwrotni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beszwrotni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bes zwrotni

Niepoprawna pisownia