Poprawna pisownia

bez znaczenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

besznaczenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

beznaczenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bezznaczenia

Niepoprawna pisownia