Niepoprawna pisownia

bez silnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezsilnie

Poprawna pisownia