Niepoprawna pisownia

bez precedensowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezprecedensowe

Poprawna pisownia, znaczenie: będące bez precedensu (wydarzenia poprzedzającego i usprawiedliwiającego dane podobne zdarzenie).