Niepoprawna pisownia

bez cenną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezcenną

Poprawna pisownia