Niepoprawna pisownia

bespodstawne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezpodstawne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bezpotstawne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bez podstawne

Niepoprawna pisownia