Niepoprawna pisownia

bawirz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bawisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bawiż

Niepoprawna pisownia