Poprawna pisownia

baterii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

baterjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

baterji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bateri

Niepoprawna pisownia