Niepoprawna pisownia

bateri

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

baterii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

baterji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

baterjii

Niepoprawna pisownia