Poprawna pisownia

bardzo byście

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bardzobyście

Niepoprawna pisownia