Niepoprawna pisownia

bardziej bliski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bliższy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bliszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

blirzszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bliszszy

Niepoprawna pisownia