Niepoprawna pisownia

bandarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bandaże

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

bandasze

Niepoprawna pisownia