Niepoprawna pisownia

balejasz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

balejaż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

balejarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

belejaż

Niepoprawna pisownia