Niepoprawna pisownia

bał byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bałbyś

Poprawna pisownia