Niepoprawna pisownia

bajerowanią

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bajerowaniom

Poprawna pisownia