Niepoprawna pisownia

bacuwki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bacówki

Poprawna pisownia, znaczenie: drewniane pasterskie budynki mieszkalne. Najczęściej zamieszkiwane przez bacę i juhasów w trakcie wypasu owiec. Aktualnie termin ten może oznaczać także niewielkie schroniska turystyczne.