Poprawna pisownia

nie uległy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nieuległy

Niepoprawna pisownia