Niepoprawna pisownia

Awganistan

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Afganistan

Poprawna pisownia