Poprawna pisownia

Austrii

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Aóstrii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Ałstrii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Austri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Austrji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Austrjii

Niepoprawna pisownia