Poprawna pisownia

audiencja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

audjencja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałdiencja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałdjencja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

audięcja

Niepoprawna pisownia