Niepoprawna pisownia

atramet

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

atrament

Poprawna pisownia