Niepoprawna pisownia

niespowoduje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie spowoduje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niezpowoduje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie zpowoduje

Niepoprawna pisownia