Poprawna pisownia

artystce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

artyztce

Niepoprawna pisownia