Niepoprawna pisownia

artykółować

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

artykułować

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażać, wypowiadać, uzewnętrzniać się werbalnie. Może również znaczyć: wymawiać głoski, a w muzyce: łączyć dźwięki w większe całości.


Niepoprawna pisownia

artykułowadź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

artykuować

Niepoprawna pisownia