Niepoprawna pisownia

areodynamiczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aerodynamiczny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aero-dynamiczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aero dynamiczny

Niepoprawna pisownia